فلسفه وجودی و مأموریت اصلی معاونت دانشجویی و فرهنگی در مراکز  آموزش عالی ایجاد بستری است مناسب و فضایی مطلوب به لحاظ امکانات و تسهیلات معیشتی ، فرهنگی و اجتماعی برای دانشجویان تا ایشان بتوانند با برخورداری از کیفیت زندگی مطلوب ، به نحو احسن فعالیت های آموزشی و پژوهشی خودرا که مهم ترین وظیفه دانشجویان و کار ویژه دانشگاه است به سرانجام برسانند. معاونت دانشجویی  وظیفه مدیریت و نظارت بر محیطهای دانشجویی را برعهده دارد و این وظیفه و مسئولیت را در قالب ساختار مدیریت های: امور دانشجویی ، فرهنگی ، تربیت بدنی و مشاوره و راهنمایی دانشجویی انجام می دهد .معاونت اموردانشجویی و فرهنگی دانشگاه نبی اکرم (ص) با ملاحظه چنین مأموریت و مسئولیتی ، تمام تلاش و مساعی خودرا با استفاده از ظرفیت های درونی و فرصت های بیرونی بکار بسته است.

 

هوشمندی ، تعهد و انگیزه بالای نیروی انسانی شاغل در حوزه معاونت و نیز مشارکت فعال و صمیمی دانشجویان ، ظرفیت و قابلیت بسیار بالایی را برای پیشبرد برنامه ها و فعالیتهای اجرایی ایجاد نموده است . سرمایه اصلی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه  حس اعتماد و تعلقی است که دانشجویان نسبت به این حوزه دارند . ما خود را جدای از دانشجو نمی بینیم  ؛ مشکل دانشجو مشکل ماست و نیاز و درخواست دانشجو عین نیاز و درخواست ما . مجموعه معاونت دانشجویی و فرهنگی سعی نموده این حس را  به دانشجویان منتقل نماید وچنین به نظر می آید که در این امر تا حدی موفق بوده است.  دانشگاه خانه دانشجوست و ما موظفیم این فضا را به نحوی مدیریت نماییم که کیفیت زندگی مطلوب و مناسب برای دانشجو مهیا شود و این بهبود ، بصورت مستمر ادامه داشته باشد .

وظایف معاونت دانشجویی و فرهنگی

اين معاونت مسئوليت برنامه ريزي ، هدايت ، نظارت و پيشبرد امور دانشجويي وفرهنگي دانشگاه و بعبارتي ديگرکليه امورو فعاليت هاي مربوط به دانشجويان عزيزکه غير آموزشي مي باشند را برعهده دارد. وظايف اين معاونت را مي توان در اين موارد خلاصه نمود :

 

  • مديريت کليه امور دانشجويي دانشگاه اعم از خدمات صنفی و رفاهی
  • بررسي مسائل و مشکلات دانشجويي
  • برنامه ريزي و مديريت بر امور مشاوره دانشجويي
  • نظارت و هدايت دانشکده ها و واحدهاي وابسته در جهت اهداف دانشجويي و فرهنگي دانشگاه
  • برنامه ريزي و هدايت فعاليت هاي ورزشي و تربيت بدني دانشجويي
  • هدايت و نظارت بر فعاليت هاي فرهنگي ، هنري و اجتماعي دانشگاه
  • هدايت و نظارت فعاليت هاي علمي - پژوهشي غير آموزشي دانشجويان
  • بهبود روابط عمومي ميان اساتيد ، دانشجويان و کارکنان  براي بهره مندي از ظرفيت هاي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه
  • نظارت و هدايت تشکل هاي علمي ، فرهنگي ، اجتماعي و سياسي دانشگاه
تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.