فرم‌های دانشکده هنر                                                                                                                                                              

فرم صورتجلسه دفاع پايان نامه کارشناسي ارتباط تصويري

فرم شماره 1 پایان نامه کارشناسی ارتباط تصویری

فرم شماره ٢ پایان نامه کارشناسی ارتباط تصویری

فرم شیوه نامه پایان نامه نویسی هنر

فرم گزارش کارآموزی رشته گرافیک

فرم پیشنهاد پروژه رشته نمایش

فرم هنر و تمدن اسلامی

فرم روش تحقيق در هنر

فرم ارتباطات و تبلیغات

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.