رشته های  تحصیلی

مجموعه گروه‌های هنر

 

رشته تحصیلی

مدیر گروه

معاون گروه

گروه ارتباط تصویری

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

آقای همایون کاظمی راشد

 

کارشناسی ارشد تصویر متحرک - انیمیشن

آقای همایون کاظمی راشد

 

کارشناسی ارتباط تصویری

آقای همایون کاظمی راشد

 

کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری

آقای همایون کاظمی راشد

 

کارشناسی ناپیوسته تصویر سازی

آقای همایون کاظمی راشد

 

گروه نمایش

کارشناسی ارشد نمایش- کارگردانی

 

خانم مینا پناهی

کارشناسی ارشد نمایش- بازیگری

 

 خانم مینا پناهی

کارشناسی بازیگری

 

خانم مینا پناهی

گروه طراحی صنعتی

کارشناسی طراحی صنعتی

آقای همایون کاظمی راشد

 

گروه هنرهای رایانه‌ای

کارشناسی هنرهای دیجیتال و تلویزیون

آقای همایون کاظمی راشد

 

 

کاردانی پیوسته نقشه‌کشی صنعتی

آقای همایون کاظمی راشد

 

روانشناسی

کارشناسی روانشناسی

آقای محسن آقازاده

 

گروه عمومی

 

آقای محسن آقازاده

 

گروه علوم پایه

زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

آقای دکتر اتحاد

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.