این معاونت در راستای توسعه امور تحصیلات تکمیلی دانشگاه، تاسیس دوره های کارشناسی ارشد در دانشکده ها و بخصوص در راستای جذب اساتید برای دانشکده های مختلف فعالیت دارد.

ادارات تابعه معاونت تحصیلات تکمیلی:

  •     اداره برنامه ریزی و توسعه آموزش
  •      امور بین الملل
  •     امور مربوط به دانشکده ها
  •      امور جذب اساتید  

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.